Mười Cách Tự Tạo Thành Tai Họa Cho Chính Mình

Gampopa

  1. Khi một người độc thân lập gia đình thì cũng giống như một người khờ ăn cây độc, và đó là sự theo đuổi tai họa cho chính mình.
  2. Tà hạnh, không theo Pháp thì cũng giống như một người mất trí nhảy qua một vực thẳm, và đó là sự bị tạo thành tai họa cho chính mình.
  3. Sống giả đạo đức để lừa gạt những người khác thì cũng giống như người bỏ thuốc độc vào đồ ăn, và đó là sự tạo thành tai họa cho chính mình. (more…)

Mười Bốn Thất Bại Trầm Trọng

Gampopa

  1. Đã sanh ra làm một con người mà người ta không thu góp Chánh Pháp, thì cũng giống như một người đến một xứ sở đầy ngọc quý lại trở về với hai bàn tay không; và đây là một thất bại trầm trọng.
  2. Đã bước vào cánh cổng của Pháp, người ta lại trở về với cuộc đời gia đình, thì cũng giống như một con bướm đêm phóng vào ngọn lửa của một cây đèn; và đây là một thất bại trầm trọng.
  3. Ở với một bậc thánh trí mà vẫn sống trong vô minh thì cũng giống như một người chết vì khát bên bờ một hồ nước; và đây là một thất bại trầm trọng.

(more…)

MƯỜI TÁM TỆ NẠN ẨN GIẤU CỦA NHỮNG HÀNH GIẢ

GAMPOPA

(1) Ở nơi ẩn cư mà muốn hoàn thành điều vinh hoa của thế gian là một tệ nạn ẩn giấu của những hành giả.

(2) Cầm đầu một hội chúng mà muốn hoàn thành những quan tâm thích thú của riêng mình là một tệ nạn ẩn giấu của những hành giả.

(3) Được học Pháp mà vẫn có việc làm sai trái là một tệ nạn ẩn giấu của những hành giả.

(more…)

Thiền Định Về Vô Thường Của Chính Mình

Thiền Định Về Vô Thường Của Chính Mình

Gampopa

🙏

🌺 Nghiên cứu Vô thường trong Chính mình.

Hãy thiền định điều này trong những cách: thiền định về cái chết, thiền định về sự cạn dần của cuộc sống và thiền định về sự chia lìa.

Thiền định về cái chết, người ta cần nghĩ, “Chính mình đấy không thể ở lâu trong thế giới này và sẽ phải đi qua đời kế tiếp”. Hãy thiền quán điều này.

Thiền định về những đặc tính của cái chết bằng cách thiền quán, “Cuộc đời tôi chấm dứt, hơi thở này ngưng lại, thân thể này thành một xác chết, và tâm thức này phải lang thang nhiều nơi chốn khác nhau”. Chỉ quán tưởng điều này.
Thiền định về sự cạn dần của cuộc sống bằng cách quán tưởng, “Từ năm ngoái đến bây giờ, một năm đã qua, và với khoảng đó cuộc đời tôi đã ngắn hơn. Từ tháng vừa rồi đến bây giờ, một tháng đã qua, và cuộc đời tôi ngắn nhiều hơn nữa. Từ hôm qua đến hôm nay là một ngày, cuộc đời tôi đã lại gắn hơn nữa. Khoảnh khắc đang trôi qua ngay lúc này là sự ra đi của một khoảnh khắc, cuộc đời tôi đã mất đi một khoảnh khắc. Đi vào Bồ tát hạnh nói: (more…)

Đời Người Quý Báu

💐 Đời Người Quý Báu 💐

Gampopa

🙏🙏🙏

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Sự thực là như vậy thì tất cả chúng sanh trong năm cõi, như địa ngục, ngạ quỷ… có khả năng thực hành đến giác ngộ? Không. Chỉ “một đời người quý báu”, có hai phẩm tính rảnh rang và một khả năng bẩm sinh và một tâm thức nắm giữ ba đức tin, là một cơ sở tốt để thực hành đi đến giác ngộ. Tóm tắt:
Rỗi rảnh và khả năng bẩm sinh,
Tin cậy, khát khao và trong sáng
Hai của thân và ba của tâm
Năm cái ấy gồm trong cơ sở thực hành tuyệt hảo.

💐I. Rỗi rảnh.
“Rỗi rảnh” là thoát khỏi tám điều kiện bất lợi. Có tám điều kiện bất lợi được nói trong Kinh Pháp Cao Cả của sự Nhớ Rõ:

Địa ngục, ngạ quỷ, thú vật,
Người hoang dã, và vị trời sống lâu,
Chấp giữ tà kiến, và vắng mặt một vị Phật,
Câm

Đó là tám điều bất lợi.
Tám điều kiện này bất lợi theo cách nào? Trong cõi địa ngục, chúng sanh thường trực đau khổ; ngạ quỷ bị hành hạ bởi sự thiêu đốt thuộc về tâm thức; thú vật bị hoàn toàn ngu tối chế ngự. Cả ba loài này không có sự khiêm tốn và không quan tâm đến những gì chúng sanh khác nghĩ. Dòng tâm thức của họ là những pháp khí không thích hợp; thế nên họ không có cơ hội thực hành Pháp.
(more…)