Phim: Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Thuyết Minh) – Movie: The Shurangama Righteousness (2017) with Vietnamese Voiceovers

Để bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm được truyền sang Trung Quốc, ngài Bát Lạt Mật Đế đã xẻ bắp tay của chính mình để nhét bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm vào rồi may lại, ngài đã lọt qua sự kiểm soát gắt gao của các trạm kiểm soát ở biên giới Ấn Độ. Và cuối cùng bộ Kinh đã được truyền sang Trung Quốc cho chúng ta ngày nay được thọ trì. 


_(❤️)_


“Hậu hiền các vị ai hiểu được?
Xem kinh sao lại quá tầm thường!!!”
Sakya Minh Quang dịch