Mười Bốn Thất Bại Trầm Trọng

Gampopa

  1. Đã sanh ra làm một con người mà người ta không thu góp Chánh Pháp, thì cũng giống như một người đến một xứ sở đầy ngọc quý lại trở về với hai bàn tay không; và đây là một thất bại trầm trọng.
  2. Đã bước vào cánh cổng của Pháp, người ta lại trở về với cuộc đời gia đình, thì cũng giống như một con bướm đêm phóng vào ngọn lửa của một cây đèn; và đây là một thất bại trầm trọng.
  3. Ở với một bậc thánh trí mà vẫn sống trong vô minh thì cũng giống như một người chết vì khát bên bờ một hồ nước; và đây là một thất bại trầm trọng.

(more…)

Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh

Padmasambhava nói: Hãy làm như vầy nếu bạn muốn thực hành chánh pháp! Giữ lời dạy của thầy trong tâm. Chớ ý niệm hóa kinh nghiệm của bạn, vì nó chắc chắn làm cho bạn bị ràng buộc hay cáu kỉnh. Ngày và đêm, hãy nhìn vào tâm mình. Nếu dòng tâm thức có chứa một hạnh xấu nào, hãy từ bỏ nó từ sâu thẳm lòng mình và theo đuổi hạnh tốt.

Hơn nữa, khi bạn thấy người khác mắc phạm điều xấu, hãy có tâm bi với họ. Chắc chắn có thể là bạn cảm thấy thích hay ghét một vài đối tượng của giác quan. Hãy vứt nó đi. Khi cảm thấy dính kết với cái gì hấp dẫn hay ác cảm với cái gì ghê tởm, hãy hiểu rằng đấy là ảo giác của tâm bạn, chúng chỉ là huyễn hóa.

Khi bạn nghe những lời thích thú hay không thích thú, hãy hiểu chúng là tiếng vang trống không, như tiếng dội. Khi bạn gặp sự bất hạnh ngặt nghèo hay thống khổ, hãy hiểu đó là chuyện xảy ra tạm thời, một kinh nghiệm không thật. Hãy nhận ra rằng tự tánh vốn sẵn đủ chẳng bao giờ cách lìa bạn.
(more…)

Thiền Định Về Vô Thường Của Chính Mình

Thiền Định Về Vô Thường Của Chính Mình

Gampopa

🙏

🌺 Nghiên cứu Vô thường trong Chính mình.

Hãy thiền định điều này trong những cách: thiền định về cái chết, thiền định về sự cạn dần của cuộc sống và thiền định về sự chia lìa.

Thiền định về cái chết, người ta cần nghĩ, “Chính mình đấy không thể ở lâu trong thế giới này và sẽ phải đi qua đời kế tiếp”. Hãy thiền quán điều này.

Thiền định về những đặc tính của cái chết bằng cách thiền quán, “Cuộc đời tôi chấm dứt, hơi thở này ngưng lại, thân thể này thành một xác chết, và tâm thức này phải lang thang nhiều nơi chốn khác nhau”. Chỉ quán tưởng điều này.
Thiền định về sự cạn dần của cuộc sống bằng cách quán tưởng, “Từ năm ngoái đến bây giờ, một năm đã qua, và với khoảng đó cuộc đời tôi đã ngắn hơn. Từ tháng vừa rồi đến bây giờ, một tháng đã qua, và cuộc đời tôi ngắn nhiều hơn nữa. Từ hôm qua đến hôm nay là một ngày, cuộc đời tôi đã lại gắn hơn nữa. Khoảnh khắc đang trôi qua ngay lúc này là sự ra đi của một khoảnh khắc, cuộc đời tôi đã mất đi một khoảnh khắc. Đi vào Bồ tát hạnh nói: (more…)

Đời Người Quý Báu

💐 Đời Người Quý Báu 💐

Gampopa

🙏🙏🙏

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Sự thực là như vậy thì tất cả chúng sanh trong năm cõi, như địa ngục, ngạ quỷ… có khả năng thực hành đến giác ngộ? Không. Chỉ “một đời người quý báu”, có hai phẩm tính rảnh rang và một khả năng bẩm sinh và một tâm thức nắm giữ ba đức tin, là một cơ sở tốt để thực hành đi đến giác ngộ. Tóm tắt:
Rỗi rảnh và khả năng bẩm sinh,
Tin cậy, khát khao và trong sáng
Hai của thân và ba của tâm
Năm cái ấy gồm trong cơ sở thực hành tuyệt hảo.

💐I. Rỗi rảnh.
“Rỗi rảnh” là thoát khỏi tám điều kiện bất lợi. Có tám điều kiện bất lợi được nói trong Kinh Pháp Cao Cả của sự Nhớ Rõ:

Địa ngục, ngạ quỷ, thú vật,
Người hoang dã, và vị trời sống lâu,
Chấp giữ tà kiến, và vắng mặt một vị Phật,
Câm

Đó là tám điều bất lợi.
Tám điều kiện này bất lợi theo cách nào? Trong cõi địa ngục, chúng sanh thường trực đau khổ; ngạ quỷ bị hành hạ bởi sự thiêu đốt thuộc về tâm thức; thú vật bị hoàn toàn ngu tối chế ngự. Cả ba loài này không có sự khiêm tốn và không quan tâm đến những gì chúng sanh khác nghĩ. Dòng tâm thức của họ là những pháp khí không thích hợp; thế nên họ không có cơ hội thực hành Pháp.
(more…)

Khai Thị Thực Hành Phật Pháp Như Thế Nào Cho Đúng

Đạo Sư Liên Hoa Sanh

Padmakara, đạo sư của Uddiyana, ngụ ở Samye sau khi được vua mời qua Tây tạng. Ngài ban nhiều lời dạy cho vua, các lãnh chúa, và các thiện nam tín nữ nơi phần phía đông của chánh điện. Vì họ không hiểu chính xác, ngài lập lại lời khuyên bảo này.

Đạo sư Padma nói: Dầu ta dạy nhiều bao nhiêu, dân Tây Tạng cũng không hiểu; thay vào đó, họ chỉ dấn mình vào các việc tồi tệ. Nếu các ông muốn thực hành giáo pháp từ trong cốt lõi của lòng mình, hãy làm thế này:

(more…)

Nghiệp và Luật Nhân Quả

nghiệp-và-luật-nhân-quả

Karmapa thứ Chín Wangchug Dorje, bình giảng khẩu thuyết của Beru Khyentze Rinpoche

****
Tiếp theo cần phải không lầm lẫn cái gì nên nhận lấy và cái gì nên từ bỏ thuận theo nghiệp và luật nhân quả. Những kết quả của bất kỳ hành động nào (thân, ngữ, tâm) được làm bởi bất kỳ chúng sanh nào đều chín tới trong chính cá nhân chúng sanh đó. Hơn nữa, nếu con phạm vào mười hành động không đức hạnh con sẽ tái sanh vào một trong những cảnh giới bất hạnh. Do mắc vào những hành động bị sai sử bởi ba độc, mức độ lập đi lập lại, đối tượng của hành động đó là ai, và bản thân hành động đó trầm trọng ra sao, con sẽ tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi đã sanh vào đó, con phải trải nghiệm khổ đau không cùng. Do mắc vào hành động đức hạnh lớn, trung bình, hay nhỏ, con sẽ tái sanh hoặc vào cõi Vô Sắc, cõi Sắc hay như một vị trời trong cõi Dục. Bởi thế trong mọi thời hãy xem xét ba cửa thân, ngữ, tâm của con.

(more…)