Kṣitigarbha Bodhisattva

Sanrkrit: Kṣitigarbha Bodhisattva
Tibetan: ས་ཡི་སྙིང་པོ་ Sa’i Nyingpo
Vietnamese: Địa Tạng Vương Bồ Tát

 

Lama Lopa Rinpoche advised the practice of Kṣitigarbha to be very effective in preventing and overcoming natural disasters like earthquakes.

Playing this dhāraṇī of Kṣitigarbha Bodhisattva around the house will bring inconceivable benefits especially in the Vu Lan month also known as the Soul month, the traditional festival of the servants. all Asian families around the world as well as the gates of hell are temporarily open to the spirits of the deceased loved ones to be allowed to visit their families in this material world.

Tibetan dhāraṇī:

Chhim Bho Chhim Bho, Chim Chhim Bho, Aa Kaa Sha Chhim Bho, Va Ka Ra Chhim Bho, A Ma Va Ra Chhim Bho, Va Ra Chhim Bho, Va Chi Ra Chhim Bho, A Ro Ga Chhim Bho, Dharma Chhim Bho, Sa Te Va Chhim Bho, Sa Te Ni Ha La Chhim Bho, Vi Va Ro Ka Sha Va Chhim Bho, U Pa Sha Ma Chhim Bho, Na Ya Na Chhim Bho, Prajñaa Sa Ma Mo Ne Ratna Chhim Bho, Ksha Na Chhim Bho, Vi She Ma Va Ri Yaa Chhim Bho, Shaa Sii Ta La Ma Va Chhim Bho, Vi A Dra So Ta Ma He Le, Da Ma Ve Ya Me Ve, Chakraa Se, Chakraa Va Si Le, Kshi Le Phi Le Ka Ra Bha, Vaa Ra Va Rii Te, Ha Se Re Pra Raa Ve, Pa Re Cha Raa Bhana Daa Ne, A Ra Daa Ne, Phaa Na Ra, Cha Cha Cha Cha, Hi Le Mi Le, A Kha Ta Thaa Ge Khe, Tha Ga Khii Lo, Thahaa Re Thahaa Re, Mi Le Ma Dhe, Nan Te Ku Le Mi Le, Ang Ku Chi Ta Bhe, Aa Rai Gyi Re, Va Ra Gyi Re, Ku Ta Sha Ma Ma Le, Ton Gye Ton Gye, Ton Guu Le, Hu Ruu Hu Ruu Hu Ruu, Ku Lo Sto Mi Le, Me Ri To, Me Ri Te, Bhandha Ta, Ha Ra Kha Ma Re Ma, Hu Ru Hu Ru ǁ

play_circle_filled
pause_circle_filled
Kṣitigarbha Dhāraṇī
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off

Short Tibetan and sanskrit mantra:

༄།ༀ་ཨཱཿ༌ཀྵི་ཏི་གརྦྷ་ཐླིཾ་ཧཱུཾ༎

ॐ आः क्षितिगर्भ थ्लिं हूं ॥

Oṁ Āḥ Kṣitigarbha Thliṁ Hūṁ


Vietnamese mantra:

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 

Địa Tạng Vương là một vị Bồ-tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á, thường được mô tả như một tỉ-khâu phương Đông. Địa Tạng Bồ-tát được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích-ca Mâu-ni nhập Niết-bàn cho đến khi Bồ-tát Di Lặc hạ sanh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ-tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Trong văn hóa Nhật Bản, Địa Tạng là Bồ-tát hộ mệnh cho trẻ em, cũng như bảo vệ các vong linh của trẻ em hoặc bào thai chết yểu. Địa Tạng thường được mô tả là một tỉ-khâu trọc đầu với vầng hào quang, một tay cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, tay kia cầm ngọc Như Ý tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng đêm. Một số tranh tượng ở Trung Quốc và Việt Nam cũng khắc họa Địa Tạng Vương Bồ tát đội mũ thất phật và mặc cà sa đỏ, rất giống hình tượng nhân vật Đường Tăng trong tiểu thuyết Tây Du Ký.

Địa Tạng Vương Bồ tát là một trong 4 đại bồ tát của Phật giáo Đại thừa. 3 vị còn lại là các Bồ tát Quán Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền.

Pháp Hành Trì Đức Bồ Tát Địa Tạng:

Đây là thần chú mà Đức Bồ Tát Địa Tạng đã nghe từ chư Phật nhiều bằng số cát sông Hằng (ở Ấn Độ). Ngài đã cúng dường chư Phật và sau đó thọ nhận thần chú này. Đây là truyền thuyết về thần chú và cách thọ nhận mọi lợi lạc. Thần chú này được sử dụng trong mọi khó khăn hay vấn nạn. Đó là giải pháp tốt nhất cho các vấn đề trong mọi tình huống. Sẽ rất hữu hiệu dù chỉ tụng thần chú bốn hay năm lần. Vô cùng uy lực dù trì tụng hay chỉ nghĩ tới danh hiệu của Bồ Tát.

Hãy quán tưởng Bồ Tát Địa Tạng ở trước mặt bạn, ngài từ ái nhìn bạn với một nụ cười yêu thương. Khi bạn trì tụng thần chú, Đức Địa Tạng gởi đến những tia cam lồ tịnh hóa bệnh tật, tinh linh hãm hại, vô minh, các che chướng thô nặng cũng như vi tế (she drib), ác nghiệp của bạn và tất cả chúng sinh trong sáu cõi. Các tia cam lồ cũng tịnh hóa cội nguồn từ đó bệnh tật, tinh linh ác hại, các trận động đất và mọi tai họa phát khởi – bao gồm tâm thức, các ngăn che và ác nghiệp. Hãy nghĩ rằng những gì tiêu cực được tích tập từ tái sinh vô thủy đều được tịnh hóa vào lúc này, không chỉ cho một mình bạn. Các nhân [bất thiện], che chướng và ác nghiệp được tích tập từ những tái sinh vô thủy, không chỉ của riêng bạn mà của tất cả chúng sinh, đều được tịnh hóa.

Tiếp theo, nếu bạn đã thọ nhận cho dù một pháp nhập môn mật thừa thấp, như Đại Quán Đảnh của Đức Quán Thế Âm chẳng hạn, [bạn được phép quán] Đức Địa Tạng thấm nhập qua đỉnh đầu bạn và bạn trở thành Địa Tạng, với đủ mọi phẩm tính của ngài. Khi đó mọi chúng sinh trở thành Đức Địa Tạng. Nếu bạn chưa thọ nhận một đại quán đảnh, hãy quán Đức Địa Tạng thấm nhập vào chỗ trống giữa đôi lông mày bạn và gia hộ cho thân, ngữ, và tâm bạn.

Lời Tán thán Đức Địa Tạng của Đức Phật:

Ngài đã phát triển tư tưởng kiên cố và vị tha thanh tịnh của Bồ đề tâm và đã tiệt trừ những đau khổ của vô lượng chúng sinh. Ngài thấy (các chúng sinh) thọ nhận hạnh phúc như từ một viên ngọc như ý, và như một chày kim cương, ngài cắt đứt mạng lưới hoài nghi của chúng sinh. Ngài thực hiện những lễ cúng dường linh thánh cho những đấng Điều Ngự (chế ngự vô minh), những bậc Thiện Thệ (đã ra khỏi Ba Cõi), với lòng đại bi và tinh tấn. Với đại dương trí tuệ, ngài giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ. Bởi ngài không sợ hãi (không còn những ảo tưởng), ngài đã siêu vượt sinh tử.

[…] Đại Phạm Thiên Vương (Brahma) nghe thần chú này rồi nói với toàn thể hội chúng: “Hãy hoan hỉ với thần chú tôi vừa nói.

” Đức Phật khen:

“Tuyệt hảo, tuyệt hảo.” Pháp tu này đặc biệt lợi lạc cho những người gặp các khó khăn bi thảm, những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, những dự án lớn lao, những khó khăn tài chánh, hay có nguy cơ trải nghiệm những tai họa thiên nhiên như động đất. Tùy thuộc vào mức độ hệ trọng, việc trì tụng pháp tu này mỗi ngày ít nhất bốn hay năm lần hoặc hơn nữa để bảo vệ thì vô cùng lợi lạc.

Thực hành tu pháp này rất hữu hiệu ngay trong việc phát triển mùa màng, bảo vệ đất đai và thu hoạch. Trong Kinh Địa Tạng, các lợi lạc và phẩm tính bao la (của pháp tu) được giải thích như sau: như bầu trời, như những bầu trời đầy lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Những người hành trì pháp Địa Tạng đã có các kinh nghiệm tương tự (về phước báo) như những người được nhắc đến trong bộ Kinh.

[Đến đây, Lama Zopa Rinpoche đề nghị có thể tụng thêm Bài Phổ Hiền Nguyện Vương (King of Prayers)]

 


 

 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!