Milarepa

Tibetan: རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ Jetsün Milarepa
Vietnamese: Đại Hành Giả Milarepa

Tibetan script and sanskrit:

༄ཨོཾ་ཨཱཿ་གུརུ་ཧས་བཛྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ།

Oṃ Āḥ Guru Hasavajra Sarvasiddhi Hūṃ


play_circle_filled
pause_circle_filled
Milarepa Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • Tâm Tịnh doing an audio recording recitation of the mantra above.

 

  • Tâm Tịnh compiled this page as a supplemental guide and motivational support for others, please forgive him for any errors.

 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!