Giới Thiệu

Bắt đầu từ một fanpage trên Facebook cùng với một nhóm huynh đệ Phật Tử từ khắp nơi trên thế giới, để chia sẻ Phật pháp Đại Thừa và Kim Cương Thừa cùng đại chúng bằng tiếng Anh và tiếng Việt, hiện nay trang web này đã được chính thức bắt đầu trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016, chúng con xin tiếp tục chia sẻ Phật pháp trên trang web này để đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh.

Xin bấm vào các chương mục dưới đây để gặp gỡ các huynh đệ thành viên đã kiến lập trang Trí Tuệ Từ Bi này.

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
❤️ Trần Thị Thường (1982) – (25-11- 2016) ❤️
Đều trọn thành Phật Đạo
_()_

Pháp danh:
Quảng Như
Em về nơi ấy bình an
Thương người ở lại vấn vương tơ lòng
Biết rằng duyên hợp duyên tan
Thôi thì gỡ mối buộc ràng nhân duyên
Nguyện xin chư Phật, chư Thiên
Đưa em về cõi bình yên an lành. 
Chân Thanh Mỹ 
Pháp danh:
Tâm Tịnh
&
ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje
Người Sáng Lập Trang Web/Tuyển dụng nhân sựPháp danh:
Chân Thanh Mỹ
Biên Tập Viên
Pháp danh:
Hạnh Tài
Phụ Trách Phần Phiên Âm
Pháp danh:
པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon
Dịch Giả Tiếng Việt

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!