Tâm Tịnh: Người Sáng Lập Web/Tuyển Dụng Nhân Sự

     


Xin chào tất cả, tôi tên là Tâm Tịnh sinh ra và lớn lên ở miền nam tiểu bang California thuộc miền tây Hoa Kỳ. Cha mẹ là người Việt đã nhập cư vào Mỹ trong thời gian còn chiến tranh tại Việt Nam. Hiện tại tôi đang định cư tại thành phố Los Angeles. Trước đây tôi đã từng sinh sống ở thành phố San Francisco, miền bắc California, sau đó tôi sinh sống tại một nơi gần thành phố Boston, tiểu bang Masachusetts thuộc miền đông Hoa Kỳ và đây cũng là nơi cuối cùng trước khi quay lại Los Angeles.

Tôi là một hành giả thuộc Phong Trào Bất Bộ Phái Rimé, nghĩa là tôi ủng hộ đại đồng, không ngăn ngại và bao gồm tất cả các trường phái tư tưởng cũng như phương pháp của các dòng truyền thừa Phật giáo Tây Tạng. Tôi chú tâm vào công việc duy trì dòng truyền thừa của Sakya, Karma Kagyu và  Drikung Kagyu. Lần đầu tiên tôi được nhận nghi thức Quán đảnh‘WANG’ và được khẩu truyền nghi quỹ ’LUNG’  với giáo lý từ Đức Pháp Vương Sakya Trizin đời 41. Sau đó tôi được thọ nhận WANG và LUNG từ Hòa thượng Lama Thubten Nima của dòng truyền thừa Drikung Kagyu cũng như từ Khenpo Sonam của dòng truyền thừa Nyingma và thêm nữa từ Lama Dawa của dòng truyền thừa Karma Kagyu.

Biết được Phật Pháp là một điều quí giá nhất mà trên đời không có gì sánh bằng. Với sự trợ duyên của những huynh đệ đồng tu, tôi đã phát tâm mở website này để chia sẽ kiến thức Phật Pháp cũng như kinh nghiệm tu tập và lợi ích của việc quy y Tam Bảo.

Lợi ích của việc quy y Tam Bảo thật không thể nghĩ bàn! Chúng ta may mắn sinh ra có được thân người trong kiếp này, được thừa hưởng  giáo Pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật với hơn 84000 Pháp môn giúp chúng ta vượt qua những chướng ngại và đau khổ mà chúng ta đã thọ lãnh duới nhiều hình thức khác nhau về mặt tinh thần cũng như thể xác, chính vì nguyên do thiếu sự tu tập về mặt tâm linh.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!