Gyatrul Rinpoche giảng về cách sử dụng chuỗi hạt Phật giáo


Gyatrul Rinpoche giảng về cách sử dụng chuỗi hạt Phật giáo

Gyatrul Rinpoche đản sinh ở miền Đông Tây Tạng vào năm 1925. Ngài đã trãi qua nhiều năm nhập thất  với nhiều vị Đạo Sư vĩ đại nhất của Tây Tạng và là một vị Đạo Sư cao quý dòng Cổ Mật trong Phật giáo Kim Cang thừa. Được truyền dạy từ nhiều Đạo Sư lỗi lạc, Ngài đã dành phần lớn cuộc đời  để nhập thất thiền định ở Tây Tạng trước khi bỏ trốn vào năm 1959. Năm 1976, ngài được bổ nhiệm làm đại diện tinh thần cho Đức Dudjom Rinpoche tại Hoa Kỳ. Năm 1978, Ngài thành lập Trung tâm Phật giáo tên là Orgyen Dorje Den.

Trong quyển sách Giai đoạn sinh khởi trong Mật Thừa (Nhà xuất bản Sư tử tuyết), Ngài đã giải thích về việc sử dụng chuỗi hạt trong việc thực hành Thiền định về Bổn Tôn. Trích đoạn này có thể tìm thấy trên trang web SnowLion.

Đây là một trích đoạn từ quyển sách Giai đoạn sinh khởi trong Mật Thừa.

Đạo Sư Liên Hoa Sanh dạy: “Loại chuỗi hạt tốt nhất để gia tăng số lần trì tụng là chuỗi hạt được làm từ một số loại ngọc quý (Tib. Tin O che). Một chuỗi hạt trung bình được làm từ hạt của các loại cây hoặc trái, và chuỗi hạt thấp hơn được làm từ gỗ, đất, đá hoặc thuốc. “Chuỗi hạt làm từ vỏ sò, đất, gỗ hoặc từ hạt của cây hay trái được sử dụng để thực hành các nghi quỹ an bình và công hạnh an bình. Chuỗi hạt làm từ vàng sẽ thực hành các công hạnh rộng lớn hơn. Chuỗi hạt từ san hô đỏ là tốt nhất để thực hành các nghi quỹ uy dũng. Chuỗi hạt bằng kim loại hoặc đá xanh ngọc rất tốt cho công hạnh phẫn nộ. Chuỗi hạt làm từ đá dzi hoặc các loại đá quý khác có thể được sử dụng để thực hiện bất kỳ công hạnh nào bạn đang thực hiện.

Chuỗi hạt từ đá màu vàng cam nhạt cho các thực hành rộng lớn hơn. Chuỗi hạt làm từ “lot ton” (một loại hạt nhỏ, tròn màu đen) cho các thực hành uy dũng. Chuỗi làm từ hạt raksha cho các thực hành phẫn nộ. Chuỗi hạt làm từ hạt bồ đề thành tựu tất cả các pháp. Chuỗi hạt từ gỗ cây bồ đề cho các công hạnh an hòa. Chuỗi hạt từ cây dâu tằm cho các thực hành uy dũng. Chuỗi hạt từ gỗ dái ngựa cho các thực hành phẫn nộ. Chuỗi hạt làm từ ngà, đặc biệt là từ ngà voi, sẽ thực hiện được tất cả các hoạt động liên quan.

Chuỗi hạt làm bằng đá rất tốt cho việc thực hành tăng ích. Hạt làm bằng thuốc rất tốt cho việc luyện tập phẫn nộ. Chuỗi hạt với nhiều loại ngọc khác nhau rất tốt cho mọi thực hành. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn không nên cố gắng tạo ra một chuỗi với nhiều hạt khác nhau bởi vì, trừ khi bạn biết cách kết hợp nào hiệu quả, nếu không bạn có thể tạo ra kết quả không tích cực.

Tiếp theo, văn bản đề cập đến các loại lợi ích khác nhau có được từ việc sử dụng các loại chuỗi khác nhau. Một chuỗi hạt bằng sắt kim loại nhân lên công đức tính tích lũy với mỗi lần trì tụng một cách chung chung. Một chuỗi hạt bằng đồng tăng số lần trì tụng bốn lần. Một chuỗi hạt từ cây raksha tăng số lần trì tụng 20 triệu lần và chuỗi hạt ngọc trai tặng lên 100 triệu lần. Một chuỗi hạt bằng bạc tăng lên 100.000 và một chuỗi hạt hồng ngọc tăng lên 100 triệu lần. Chuỗi hạt từ hạt bồ đề thể hiện lợi ích vô hạn cho bất kỳ hình thức thực hành nào, có thể là an hòa, tăng trưởng, uy dũng hoặc phẫn nộ.

Tất cả các bạn nên biết ý nghĩa của chuỗi hạt và cách tốt nhất để xâu chuỗi nó. Xâu chuỗi hạt của bạn bằng cách sử dụng ba, năm hoặc chín dây chứ không còn số nào khác. Ba dây tượng trưng cho ba thân Phật, năm dây tượng trưng cho Ngũ bộ Phật, và chín dây tượng trưng cho chín thừa.

Hạt mẫu châu có thể bao gồm ba hạt, tượng trưng cho ba trạng thái Kim Cang, ba thân Phật. Hạt nhỏ nhất bên ngoài phải có màu xanh lam, có thễ được làm bằng đá lưu ly. Màu xanh lam tượng trưng cho tâm kim cang về chân đế tối thượng. Hạt ở giữa phải có màu đỏ, tượng trưng cho ngữ kim cang, và hạt trong cùng phải có màu trắng, tượng trưng cho thân kim cang.

Chuỗi hạt của bạn phải được Đạo Sư gia trì, và bạn nên thường xuyên gia trì cho chuỗi hạt của mình bằng cách truyền năng lượng vào nó. Bạn phải gia trì chuỗi hạt của mình trước khi trì tụng, để thu được lợi ích thực sự.

Bạn nên rửa sạch miệng và tay, sau đó là chuỗi hạt trước khi sử dụng. Bạn cũng có thể tẩm chuỗi hạt bằng dầu đàn hương.

Tiếp theo, quán tưởng mình trong thân tướng của Bổn Tôn, đặt chuỗi hạt vào tay trái của bạn và sắp xếp các hạt với hạt mẫu châu được đặt theo chiều dọc ở trung tâm. Trì tụng câu minh chú chuyển hóa tất cả các pháp thành sự nhận biết về tánh không: OM SWABAVA SHUDDO SARVA DHARMA SWABAVA SHUDDO HAM. Minh chú này làm thanh tịnh và chuyển hóa nhận thức không thanh tịnh thành nhận thức về tánh không.

Từ tánh không, hạt mẫu châu xuất hiện như vị Bổn Tôn trung tâm của Mạn Đà La, và các hạt khác xuất hiện như các thành viên của đoàn tùy tùng. Phần này của thực hành là thiền định về giới nguyện. Tiếp theo, thỉnh cầu trí tuệ. Thỉnh gọi trí tuệ nguyên thủy xuất hiện, móc vào và hòa tan vào giới nguyện, giống như thực hành trong nghi quỹ. Thỉnh cầu các trí tuệ đến từ cõi tịnh độ đến không gian trước mặt bạn. Sau đó hòa tan vào chuỗi hạt của bạn và duy trì ở đó. Vì vậy, mọi phần của chuỗi hạt là toàn bộ Mạn Đà La. Điều này bao gồm vị Bổn Tôn, đoàn tùy tùng, tòa sen, đồ trang hoàng, tay ấn, màu sắc, v.v … Gia trì chuỗi hạt của bạn theo cách này tăng mỗi âm tiết của bất kỳ câu thần chú nào bạn niệm lên 100.000 lần, kết hợp với việc tạo các công hạnh khác. Vì vậy, việc làm này là vô cùng quan trọng.

Chuỗi của bạn không chỉ đại diện cho hiện thân một vị Bổn Tôn mà còn là ngữ của Bổn Tôn. Ví dụ, nếu bạn niệm minh chú trăm âm, hạt mẫu châu đại diện cho chủng tự OM và các hạt khác đại diện cho các âm còn lại.

Đạo Sư Liên Hoa Sanh có nói, “Bất cứ khi nào bạn niệm những câu minh chú an hòa, hãy sử dụng đầu ngón tay cái để lần chuỗi hạt. Khi đọc những câu minh chú tăng trưởng, hãy sử dụng ngón tay thứ ba. Sử dụng ngón đeo nhẫn và ngón cái khi niệm những câu minh chú uy dũng, và sử dụng ngón út khi trì niệm những minh chú phẫn nộ.” Chỉ sử dụng tay trái của bạn để trì tụng các câu minh chú. Tay phải hiếm khi được sử dụng; chẳng hạn, trong một số thực hành phẫn nộ. Một số bản kinh dạy sử dụng cả hai tay, nhưng không phải là chỉ sử dụng tay phải.

Dù bạn đang thực hành kiểu thực hành nào, cho dù an hòa, phẫn nộ, uy dũng hay tăng trưởng, hãy luôn lưu ý rằng ngón tay cái là một cái móc kim cương móc các sức mạnh tâm linh, các vị Bổn Tôn và các sự gia trì khác. Nó cũng dễ dàng để di chuyển các hạt bằng ngón tay cái của bạn.

Văn bản không trình bày chi tiết, nhưng có một số hướng dẫn sâu rộng về cách di chuyển các chuỗi hạt khi thực hiện một số thực hành nhất định. Trong một số thực hành phẫn nộ, bạn lần các hạt bằng cả hai tay, v.v. Những lời dạy sau đây, giải thích cách giữ gìn chuỗi hạt của bạn khi bạn không sử dụng nó, đến trực tiếp từ kim khẩu của Đạo Sư Liên Hoa Sanh. Nếu chuỗi hạt của bạn đã nhiều lần được gia trì bởi các Lạt ma vĩ đại, bởi vị Đạo Sư của bạn hay bởi chính bạn như một phần của thực hành Bổn tôn của bạn, nó sẽ đi cùng bạn như cái bóng của bạn. Bạn giữ giới nguyện gốc của chuỗi kim cang bằng cách không bao giờ để nó rời khỏi bạn.

Một trang web tuyệt vời về các mẫu chuỗi hạt Phật giáo chất lượng là http://www.buddhistmala.com

  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ bài dưới đây tháng 12 năm 2022.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này tháng 8 năm 2023 để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

 

Translated to Vietnamese from article below taken from this link:
https://vajratool.wordpress.com/2011/02/03/use-of-a-buddhist-mala-by-gyatrul-rinpoche/

 
Use of a Buddhist Mala by Gyatrul Rinpoche
Gyatrul Rinpoche was born in Eastern Tibet in 1925. He spent many years in retreat with some of Tibet’s greatest lamas and is a fully qualified teacher of Vajrayana Buddhism in the Nyingma tradition. Trained by renowned adepts, he spent much of his life in Tibet in meditative retreat before fleeing in 1959. In 1976 he was appointed as spiritual representative for H.H. Dudjom Rinpoche in the USA. In 1978 he founded the Orgyen Dorje Den Buddhist Center.
 
In his book The Generation Stage in Buddhist Tantra (Snow Lion) he explains about the use of the mala in the practice of deity yoga. This excerpt can be found on the Snow Lion website.
 
Here is an excerpt from The Generation Stage in Buddhist Tantra.
 
Padmasambhava, says: “The best type of mala to use to increase the number of recitations is a mala made from some type of precious jewel (Tib. Tin O che). A mediocre type of mala is made from the seed of a tree or fruit, and inferior type of mala is made from wood, earth, stone or medicine.”
 
A mala made from seashells, earth, wood or seeds from trees or fruit is meant to be used to accomplish peaceful sadhanas and peaceful action. A mala made from gold will accomplish expansive karmas. A red coral mala is best for accomplishing powerful sadhanas. A steel or turquoise mala is good for wrathful activity. A mala made from dzi or other precious stones can be used to accom plish any of the karmic activities you are doing.
 
A mala made from apricot stones will accomplish expansive ac tivity. A mala made from “lot ton” (a tiny, round black seed within a fruit) accomplishes powerful activity A mala made from raksha beads accomplishes wrathful practices. A mala made from bodhi seeds accomplishes all dharmas. Malas of bodhi tree wood accom plish peaceful karmas. A mala of mulberry beads accomplishes powerful karmas. Malas of mahogany wood accomplish wrathful practices. Malas made of ivory, especially from an elephant’s tusk, will accomplish all concerned activity.
 
Beads made of stone are good for expansive practice. Beads made of medicine are good for wrathful practice. Malas with many different types of jewels are good for any practice. However, I sug gest that you not attempt to create a mala with a lot of different beads on it because, unless you know which combinations are effective, you may cause a non-positive result.
 
 
Next, the text mentions the different kinds of benefits that are derived from using different types of malas. An iron or steel mala multiplies the virtue that is accumulated with each recitation in a general way. A copper mala multiplies each recitation four times. A raksha mala multiplies each recita tion by 20 million, and a pearl mala by 100 million. A silver mala multiplies by 100,000 and a ruby mala by 100 million. A bodhi seed mala manifests limitless benefits for any form of practice, be it peaceful, expansive, powerful or wrathful.
 
You should all know the mala’s meaning and the best way to string it. String your mala using three, five or nine strings, and no other number. Three strings symbolize the three kayas, five strings symbolize the five buddhas, and the nine strings symbolize the nine vehicles.
 
 
The main guru bead may be composed of three beads, symbol izing the three vajra states of being, the three kayas. The smallest bead on the outside should be blue, perhaps made of lapis. The color blue symbolizes the unchanging mind of ultimate truth. The bead in the middle should be red, to symbolize vajra speech, and the innermost bead should be white, to symbolize the vajra body.
 
Your mala must be blessed by a lama, and you should constantly bless your mala yourself by imbuing it with energy. You must put energy into your mala before counting recitations with it, to pro duce real benefit.
 
You should clean your mouth and hand, and then your mala, before using it. You may also scent it with sandalwood oil.
 
Next, generate yourself as the deity, place the mala in your left hand and arrange the beads with the guru bead placed vertically in the center. Recite the mantra that transforms all dharmas into the awareness of their true nature: OM SWABAVA SHUDDO SARVA DHARMA SWABAVA SHUDDO HAM. This mantra cleanses and transforms impure perceptions into the awareness of emptiness.
 
 
From emptiness, the guru bead appears as the central deity in the mandala, and the other beads appear as the members of the entourage. This part of the practice is the meditation upon the samayasattva. Next, invoke the jnanasattva. Invite the primordial wisdom beings to come forth, hooking them so that they dissolve into the samayasattva, just as you would in a sadhana. Invite the wisdom beings to come from their pure lands into the space in front of you. They then dissolve into your mala and remain firm there. Thus, every part of your mala is the entire mandala. This includes the central deity, entourage, lotus seats, ornaments, hand emblems, colors, etc. Blessing your mala in this way multiplies each syllable of whatever mantra you then recite 100,000 times, besides causing good karmic results. Therefore, it is extremely important to do this.
 
Your mala represents not only the form of the deity but the speech of the deity as well. For example, if you recite the One-Hundred­ Syllable mantra, the guru bead represents the syllable OM and the other beads represent the remaining syllables.
 
 
Guru Padmasambhava said, “Whenever you recite peaceful mantras, use the tip of your thumb to count the mala. When recit ing expansive mantras, use the third finger. Use the ring finger and thumb when reciting powerful mantras, and use the little fin ger when reciting wrathful mantras.” Use only your left hand to count mantras. The right hand is but rarely used; for instance, in some wrathful practices. Some books teach the use of both hands, but do not use the right hand only.
 
Whatever kind of practice you are doing, whether peaceful, wrathful, powerful or expansive, always be aware that the thumb is a vajra hook which hooks spiritual powers, deities and other blessings. It is also easy to move the beads with your thumb.
 
The text does not elaborate, but there are some extensive teach ings on how to move the beads on the malas when performing certain practices. In some wrathful practices, you jerk the beads with both hands and so forth. The following teachings, which explain how to care for your mala when you are not using it, come straight from the mouth of Guru Padmasambhava. If your mala has been repeatedly blessed by great lamas, by your own teacher and by yourself as part of your deity practice, it should accompany you like your shadow. You keep the root samaya of the vajra mala by never letting it leave your body.
 
An excellent site for examples of quality Buddhist malas is http://www.buddhistmala.com

 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply