Hướng Dẫn Cách Lưu Lại Kinh/Sách file PDF với iPhone

Hướng dẫn cách lưu lại Kinh/Sách file PDF vĩnh viễn trong iPhone của bạn để xem thuận tiện tại lần sau.

  1. Chọn một Kinh từ trang Kinh hoặc một cuốn sách từ trang Sách để mở.
    – Nếu bạn đến từ facebook, bấm vào ba chấm chiều dọc và chọn “Mở bằng Safari”.
  2. Phần mềm xem trước sẽ mở ra Kinh để xem trước khi cho được tải xuống và như vậy nhấn vào mũi tên chỉ xuống để tải về từ ở góc trên bên phải, xem trước được rồi nó chưa hoàn thành, hãy làm theo các bước sau dưới đây để tiếp tục.
  3. Sau khi Kinh mở ra xem, bấm vào bất cứ chỗ nào trên trang giấy Kinh và ở phía bên phải “Mở Trong” sẽ hiện lên và bấm vào nó.
  4. Bấm và chọn (Sao chép đến iBooks).
  5. Xong hoàn thành. Bây giờ kinh sách bằng file PDF sẽ được lưu vào iBooks APP của bạn. Tất cả iPhone có iBooks APP, có lẽ chúng tôi ít khi hoặc không bao giờ sử dụng nó để biết nó ở đó.
  6. Bây giờ, nhấn nút Home trên iPhone của bạn và tìm kiếm các iBooks APP. Khi bạn tìm thấy nó, mở nó và bạn sẽ thấy Kinh mới bạn vừa lưu trong iBooks kệ sách của bạn.

Với phương pháp này bạn không cần mạng Internet để xem Kinh nào sau này khi bạn đã lưu vào iBooks APP một lần. Sẽ được lưu vào điện thoại của bạn vĩnh viễn và bạn thể xem những sách nào bằng file PDF từ bất cứ trang web nào với một cách thuận tiện của bạn bằng cách chỉ cần đi vào iBooks APP của bạn bất cứ khi nào bạn muốn lần sau.

Nếu mạng yếu, bạn có thể phải chờ một vài phút cho Kinh xuất hiện.

Cũng có thể ấn tống kinh sách (một hay nhiều quyển) bằng cách lưu lại kinh sách dưới đây bằng File PDF trên USB và mang đến nhà in.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!