Mật Chú Thừa

Thần Chú Tánh Không

Tên Phạn: Śunyata Mantra Tên Tạng: Shunyata Mantra Trì tụng thần chú này trước khi bắt đầu hành trì pháp. Thần chú này tẩy sạch và biến các ý tưởng bất tịnh thành không trí. Triết học về tính không (shunyata) của vạn vật. Thêm nữa Thần chú này tẩy sạch và biến các ý tưởng bất tịnh thành không...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Thần Chú Để Gia Trì Xâu Chuỗi Tràng Hạt

Trì 7 lần rồi thổi vào chuỗi đặt trong lòng bàn tay bạn. Tăng trưởng công đức của trì tụng câu chú lên Một tỷ lần. ​Để gia trì, ban phước cho xâu chuỗi trước khi bắt đầu tụng niệm Bổn Tôn của hành giả, hãy tụng thần chú này. Năng lực những thần chú của hành...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Câu Chú Tăng Trưởng Công Ðức

Tên Anh: Mantra for Multiplying Virtue Trì 7 lần công đức tương đương 100,000 lần công đức cúng dường chư Phật ở cõi tịnh độ bằng việc trì tụng lời nguyện Bảy nhánh.  ​Chú chữ Tạng: ཨོྃ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་བི་མ་ན་ས་ར་མཧྰ་ཛ་བ་ཧྰུྃ། Om Sambhara Sambhara Bimana Sara Maha Dzawa Hum ཨོྃ་སྨ་ར་སྨ་ར་བི་མ་ན་སྐ་ར་མཧྰ་ཛ་བ་ཧྰུྃ། Om Mara Mara Bimana Sara Maha Dzawa Hum​ play_circle_filled pause_circle_filled...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Năm vị Ngũ Trí Như Lai

Năm vị Ngũ Trí Như LaiA Súc Bệ Như Lai, Bảo Sanh Như Lai, Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Bất Không Thành Tựu Như Lai, A Di Đà Như Lai Tượng năm vị ở chùa Tây Tạng tại Tỉnh Bình Dương, VNNguồn ảnh: Diệu Tịnh Ngũ Phật còn gọi là Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Trí...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu NiTên Phạn: Śākyamuni Buddha và hoặc Siddhārtha Gautama Update mới nhất 10/03/2020. Trì tụng thần chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ giúp tịnh hóa tất cả ô uế và hiện thực hóa bốn thân Phật. Chú chữ Tạng và Phạn ngữ có phiên âm Việt: ཨོཾ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ​Tadyathā: Oṃ...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Phật Di Lặc

Phật Di Lặc (Kim cương thừa)Tên Phạn: Maitreya Buddha hoặc MaitreynāthaTên Tạng: བྱམས་པ་ Jampa hoặc བྱམས་པ་མགོན་པོ་ Update mới nhất 10/03/2020. Tịnh hóa những nghiệp tiêu cực đặc biệt là sự căm thù và hiện thực hóa tình yêu chân thật-lòng từ- và hạnh phúc tối thượng bất tận và tích lũy phước đức rộng lớn....

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Chú Đại Bi (Đà Ra Ni)

Nguồn ảnh: deviantart Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật, Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da....

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Đại Hành Giả Milarepa

Đại Hành Giả MilarepaTên Tạng: རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ Jetsün Milarepa Chú chữ Tạng và Phạn có phiên âm Việt: ༄ཨོཾ་ཨཱཿ་གུརུ་ཧས་བཛྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ། ​Oṃ Āḥ Guru Hasavajra Sarvasiddhi HūṃÔm, A, Gu Rù, Hat Sà Va Troà, Soa Và Si Đì, Hùng  Hạnh Tài phiên âm các câu chú từ thâu âm trì tụng của ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje. play_circle_filled pause_circle_filled Milarepa Mantra save_alt...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Hoàng Thần Tài (Đức Dzambhala Vàng)

Ngài Hoàng Thần TàiTên Anh: Yellow Dzambala,Tên Phạn: JambhalaTên Tạng: ཛམ་བྷ་ལ་ Dzambala TsepoẢnh Thangka Hoàng Thần Tài ở trên là từ Lumbini Buddhist Art Gallery, Berkeley California, người chủ là hành giả Anil Thapa. Cho anh ta biết chúng tôi đã giới thiệu bạn. Để tịnh hóa một cách đặc biệt nghiệp xấu của tánh ích kỉ, keo kiệt. Chú Tạng và...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu

Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật MẫuTên Phạn: Uṣṇīṣavijayā BuddhaTên Tạng: གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མ་ Tsuktor Namgyälma Nhằm tăng tuổi thọ, phước báu và trí tuệ, đặc biệt là dẹp những chướng ngại của cái chết bất đắc kì tử. Chân ngôn Đà La Ni Phạn: Namo Bhagavate Trailokya Prativiśiṣṭaya Buddhāya Bhagavate.Tadyathā: Om, Viśodhaya Viśodhaya, Asama-Samasamantāvabhāsa-Spharana Gati Gahana Svabhāva...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Bạch Tản Cái Phật Mẫu (Bạch Tản Cái Phật Đỉnh)

Bạch Tản Cái Phật Mẫu Tên Phạn:  ‎सितातपतत्रा Sitātapatrā hoặc Uṣṇīṣa Sitātapatrā Tên Tạng: གདུགས་དཀར་ Dukkar  Tên dịch Anh: White Parasol Umbrella Canopy Goddess Tượng Bạch Tản Cái Phật Đỉnh tại Leh, Ladakh ở miền bắc Ấn Độ. Chân ngôn Đà Ra Ni Tạng có phiên âm Việt: (còn được biết là: Lăng Nghiêm Tâm Chú) Tadyatha...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ TátTên Phạn: Kṣitigarbha BodhisattvaTên Tạng: ས་ཡི་སྙིང་པོ་ Sa'i Nyingpo Update mới nhất 10/03/2020. Nghe cách một vị Thượng Tọa phát âm và trì tụng theo mỗi âm của Thần chú Chân ngôn Đà Ra Ni dài của Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng tiếng Tây Tạng. Lạt Ma Lopa Rinpoche khuyên Pháp...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Vãng Sanh Chú Đà Ra Ni

Tây Phương Tịnh Độ Cực lạcNguồn hình ảnh: voluongthophat.com Update mới nhất 10/03/2020. Tên Phạn: Sukhāvatī-vyūha Dhāraṇī Tên Anh: Pure Land Rebirth Dhāraṇī Chú Đà Ra Ni Phạn có phiên âm Việt và Âm Hán với (dịch nghĩa): Namo AmitābhāyaNam Mô, A Mì Tha Bà Già,Nam Mô A Di Ða Bà Dạ(Quy mệnh Vô Lượng Quang...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà Ra Ni

Phật Vô Lượng ThọTên Phạn: Amitāyus BuddhaTên Tạng: ཚེ་དཔག་མེད་ TsepakméNguồn hình ảnh: voluongthophat.com Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà Ra Ni Tên Phạn: Aparimitāyurjñānahṛdayadhāraṇī Tên Anh: Amitāyus Long Life Dhāraṇī Phật Vô Lượng Thọ là báo thân của Phật A Di Đà. Nhằm tăng tuổi thọ, phước báu và trí tuệ, đặc biệt là dẹp...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Đức Phật Dược Sư

Đức Phật Dược SưTên Phạn: BhaiṣajyaguruTên Tạng: སངས་རྒྱས་སྨན་བླ། Sangyé MenlaTên Anh: Medince Buddha Update mới nhất 10/03/2020. Kinh Dược Sư (PDF File). Số trang: 50. Phần dịch nghĩa: Trang số 34 play_circle_filled pause_circle_filled Kinh Dược Sư save_alt volume_down volume_up volume_off Chuyển Việt ngữ: Tỷ Kheo Thích Trí QuangĐọc kinh: Hồng Như – bản thâu âm...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Phật Mẫu Chuẩn Đề

Phật Mẫu Chuẩn ĐềTên Phạn: Cundī BuddhaTrong hình trên, phía sau Ngài là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ TátCao nhất là: Phật A Di Đà  Update mới nhất 10/03/2020. Lưu ý: Một số vị Thầy khuyên nếu hành trì đà la-ni Phật Mẫu Chuẩn Đề thường cho những ai còn độc thân, đã kết...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Thần Chú Kim Cương Đạo Sư

Đức Đạo Sư Liên Hoa SinhTên Tạng: པདྨཱ་ཀ་ར་, པདྨ་འབྱུང་གནས་ PemajungnéTên Phạn: PadmākaraTên Anh: Guru Rinpoche Padmasmbhava Tên Anh: Vajra Guru Mantra Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh là hiện thân của Phật Thích Ca và Phật A Di Đà trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu một người có thể nhận được lợi...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Bát Nhã Tâm Kinh

Phật Mẫu Bát NhãTên Phạn: PrajñāpāramitāTên tạng: ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ Yum ChenmoNguồn hình ảnh: dharmatreasures.com Update mới nhất 10/03/2020. Bát Nhã Tâm Kinh Tên Phạn: Prajñāpāramitā Hṛdaya Tên Anh: Heart Sūtra Mantra Tên Tạng: ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་ Chöm-Den-De-Ma She-Rab Kyi Pa-Rol-Tu-Chin-Pay   Trì tụng niệm chú này sẽ nhằm dẹp 84.000 phiền não và hiện thực hóa giác ngộ....

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Trí Tuệ)

Văn Thù Sư Lợi Bồ TátTên Phạn: Mañjuśrī BodhisattvaTên Tạng: འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ Jampalyang Update mới nhất 10/03/2020. Trì tụng thần chú để tịnh hóa những sự tối tăm, trí tuệ thấp, sự lãng quên và hiện thực hóa 7 trí tuệ.   Chú chữ Tạng và Phạn ngữ có Phiên Âm Việt:​ ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི༔ Oṃ A Ra Pa...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Quán Âm Bồ Tát (Từ Bi)

Quán Âm Bồ Tát Tên Phạn: Avalokiteśvara Bodhisattva Tên tạng: སྤྱན་རས་གཟིགས་ Chenrezik hoặc Chenrezig còn được gọi là སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག Chenrezig Wangchuk Update mới nhất 10/03/2020. Để tịnh hóa những ảo tưởng đặc biệt là sự thù ghét và sự si dại và để hiện thực hóa lòng bi. Chú chữ Tạng và Phạn ngữ có...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Chú Đại Bi Tây Tạng

Mười Một Mặt, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Update mới nhất 01/05/2020. Mười Một Mặt Quan Âm Đại Bi Đà Ra Ni, Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Chú Đại Bi Tây Tạng Phạn ngữ: Namo Ratna TrayāyaNamaḥ Ārya Jñāna Sāgara...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Đức Lục Độ Mẫu – Tārā Xanh

Đức Lục Độ MẫuTên Phạn: Śyāmatārā Tên Tạng: འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པ། Drol Jang hoặc Jetsun DölmaTên Anh: Green TārāẢnh Thangka Đức Lục Độ Mẫu ở trên là từ Lumbini Buddhist Art Gallery, Berkeley California, người chủ là hành giả Anil Thapa. Cho anh ta biết chúng tôi đã giới thiệu bạn. Tụng thần chú của Tara Xanh sẽ giúp vượt qua nỗi...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Bạch Độ Mẫu – Tārā Trắng

Bạch Độ Mẫu với Phật A Di Đà trên vương miệnTên Phạn: SitatārāTên Tạng: སྒྲོལ་དཀར་ Drolkar Tên Anh: White TārāẢnh Thangka Bạch Độ Mẫu ở trên là từ Lumbini Buddhist Art Gallery, Berkeley California, người chủ là hành giả Anil Thapa. Cho anh ta biết chúng tôi đã giới thiệu bạn. Chú Tạng với Phạn có phiên Âm Việt:...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Bất Động Minh Vương

Bất Động Minh VươngTên Phạn: अचल Acala-VidyārājaTên Nhật: 不動明王 Fudō-myōōTên Tạng: མི་གཡོ་བ། Miyowa Chú Phạn có phiên âm Việt: Namaḥ Samantavajrānāṃ Caṇḍa-Mahāroṣaṇa-Sphoṭaya Hūṃ Traṭ Hāṃ MāṃNam Ma, Sam Man Tà Va Troa Nằm, Tran Đà, Ma Ha Rồ Xan Nà, Xờ Pô Thai Già, Hum, Trat, Hăm, Mâm Hạnh Tài phiên âm các câu chú từ...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Chú Lăng Nghiêm

Tên Anh: Śūraṅgama Mantra Tên Phạn: Sitātapatra Uṣṇīṣa Dhāraṇī Bánh xe Lăng Nghiêm Đà La Ni Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Đà La Ni còn được biết là: Chú Lăng Nghiêm bên pháp môn Đại Thừa. Tên Anh: White Parasol Crown Dhāraṇī White Canopy Dhāraṇī White Umbrella Mantra Nguồn ảnh: padmakumara Update mới nhất 10/03/2020. (Chú Lăng...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Minh Chú 100 Âm Kim Cang Tát Đỏa

Phật Kim Cang Tát ĐỏaTên Phạn: VajrasattvaTên Tạng: རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ Dorje Sempa Update mới nhất 01/05/2020. Minh chú 100 âm Phạn: Hành trì để sự tịnh hóa nghiệp chướng. Minh chú 100 âm Phạn ngữ: Oṃ Vajrasattva SamayaManupālaya VajrasattvaTvenopatiṣṭha Dṛḍho Me BhavaSutoṣyo Me BhavaSupoṣyo Me BhavaAnurakto me bhavaSarvasiddhiṃ Me PrayacchaSarvakarmasu Ca MeCittaṃ Śreyaḥ Kuru HūṃHa Ha...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Thần Chú Giải Thoát Thông Qua Sự Thấy

Thần Chú chữ kịch bản Ranjana/Lantsa: Giải Thoát Thông qua sự nhìn ngắm, sự đi bên dưới và sự trì tụng.Tên Anh: Liberation Upon SeeingNguồn ảnh: gartrust.org Thần Chú Luân Xa Như Ý chữ Tạng: ཨོཾ་པདྨོ་ཨུ་ཥྞཱིཥ་བི་མ་ལི་ཧཱུཾ་ཕཊ། OM PADMO USHNISHA VIMALE HUM PHAT Thần Chú Tiêu Trừ Nghiệp Chướng chữ Tạng: ཨོཾ་ཧ་ནུ་པྷ་ཤ་བྷ་ར་ཧེ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ་།། OM HANU PHASHA BHARA...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!