Câu Chú Tăng Trưởng Công Ðức

  • Tên Anh: Mantra for Multiplying Virtue

Trì 7 lần công đức tương đương 100,000 lần công đức cúng dường chư Phật ở cõi tịnh độ bằng việc trì tụng lời nguyện Bảy nhánh. 

Chú chữ Tạng:

ཨོྃ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་བི་མ་ན་ས་ར་མཧྰ་ཛ་བ་ཧྰུྃ།


Om Sambhara Sambhara Bimana Sara Maha Dzawa Hum

ཨོྃ་སྨ་ར་སྨ་ར་བི་མ་ན་སྐ་ར་མཧྰ་ཛ་བ་ཧྰུྃ།

Om Mara Mara Bimana Sara Maha Dzawa Hum


play_circle_filled
pause_circle_filled
Multiplying Virtue Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off

hoặc

phiên âm Việt:

Om Sambhara Sambhara Bimana Sara Maha Java Hum
Ôm, Săm Bà Ra, Sam Ba Ra, Bì Man Na, Sa Ra, Ma Ha, Tra Va, Hùng,

Om Smara Smara Bimana Skara Maha Java Hum
Ôm, sờMa Ra, sờMa Ra, Bì Man Na, sờKa Ra, Ma Ha, Tra Va, Hùng.

  • Hạnh Tài phiên âm các câu chú từ thâu âm trì tụng của ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje.

  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.
  • Chân Thanh Mỹ chỉnh sửa bài.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!