Đại Hành Giả Milarepa

Đại Hành Giả Milarepa
Tên Tạng: རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ Jetsün Milarepa

Chú chữ TạngPhạn có phiên âm Việt:

༄ཨོཾ་ཨཱཿ་གུརུ་ཧས་བཛྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ།

Oṃ Āḥ Guru Hasavajra Sarvasiddhi Hūṃ
Ôm, A, Gu Rù, Hat Sà Va Troà, Soa Và Si Đì, Hùng 

  • Hạnh Tài phiên âm các câu chú từ thâu âm trì tụng của ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje.

play_circle_filled
pause_circle_filled
Milarepa Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng chú của Đại Hành Giả Milarepa.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

 

 

 

 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!