A Di Đà Như Lai

Tịnh độ
A Di Đà Như Lai
Một trong năm vị Phật Ngũ Trí Như Lai
Tên Phạn: Amitābha Buddha
Tạng: འོད་དཔག་མེད་ Öpamé
Tên Anh: Infinite Light Buddha

Trì tụng niệm thần chú của Ngài Để tịnh hóa nghiệp của hữu tình sinh trong luân hồi và gieo nhân duyên để vãng sanh vào cõi Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc.

Thần chú Tạng và Phạn ngữ phiên âm Việt:

ཨོཾ་ཨ་མི་ དྷེ ་ཝ་ཧྲཱི།

Tạng:
Oṃ Amideva Hrīḥ
Ốm A Mì Đê Qua Hê Rì

Phạn:
Oṃ Amitābha Hrīḥ
Ốm, A Mi Tha Bà, Hê Rì 

 


play_circle_filled
pause_circle_filled
Amitābha Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • Tâm Tịnh thâu âm trì tụng chú phạn ngữ của Phật A Di Đà.

Thần chú Việt:

Nam Mô A Di Đà Phật


  • Tâm Tịnh biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!