Bảo Sanh Như Lai

Bảo Sanh Như Lai
Một trong Năm vị Phật Ngũ Trí Như Lai
Tên Phạn: Ratnasambhava Buddha
Tên Tạng: རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ Rinchen Jungné hoặc རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་

Chú Phạn Devanāgarī có phiên âm Việt:

ओँ र त्न स न्भ व त्रँ

Oṃ Ratnasambhava Traṃ
Ôm, Rát Na Sằm Ba Va, Trầm

  • Hạnh Tài phiên âm các câu chú từ thâu âm trì tụng của ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje.

play_circle_filled
pause_circle_filled
Ratnasambhava Buddha Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
Chú kịch bản Siddhaṃ
Nguồn hình ảnh: visiblemantra.org

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!