Không Thành Tựu Như Lai

Bất Không Thành Tựu Như Lai
Một trong Năm vị Phật Ngũ Trí Như Lai
Tên Phạn: Amoghasiddhi Buddha
Tên Tạng: དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ Dönyö Drubpa

Nguồn ảnh
 

Chú Phạn phiên âm Việt:

Oṃ Amoghasiddhi Āḥ Hūṃ
Ôm, À Mô Gà Xi Đì, A, Hung

  • Hạnh Tài phiên âm các câu chú từ thâu âm trì tụng của ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje.

play_circle_filled
pause_circle_filled
Amoghasiddhi Buddha Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng chú của Phật Bất Không Thành Tựu.
Chú kịch bản Siddhaṃ
Nguồn hình ảnh: visiblemantra.org
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!