Tỳ Lô Giá Na Như Lai

Tỳ Lô Giá Na Như Lai
Một trong Năm vị Phật Ngũ Trí Như Lai
Tên Phạn: वैरोचन Vairocana Buddha hoặc Mahāvairocana
Tên Tạng: རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ Nampar Nangdzé
Nguồn ảnh: Buddhism.org

Chú Phạn Devanāgarī phiên âm Việt:

ओँ वैरोचन हूँ

Oṃ Vairocana Hūṃ
Ôm, Vai Rô Cha Na, Hùng 

  • Hạnh Tài phiên âm các câu chú từ thâu âm trì tụng của ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje.

play_circle_filled
pause_circle_filled
Vairocana Buddha Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng chú của Phật Tỳ Lô Giá Na.
Chú kịch bản Siddhaṃ
Nguồn hình ảnh: visiblemantra.org
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!