Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu

Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu
Tên Phạn: Uṣṇīṣavijayā Buddha
Tên Tạng: གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མ་ Tsuktor Namgyälma

Nhằm tăng tuổi thọ, phước báu và trí tuệ, đặc biệt là dẹp những chướng ngại của cái chết bất đắc kì tử.

Chân ngôn Đà La Ni Phạn:

Namo Bhagavate Trailokya Prativiśiṣṭaya Buddhāya Bhagavate.
Tadyathā: Om, Viśodhaya Viśodhaya, Asama-Samasamantāvabhāsa-Spharana Gati Gahana Svabhāva Viśuddhe, Abhiṣiňcatu Mām.
Sugata Vara Vacana Amṛta Abhiṣekai Mahā Mantra-Padai.
Āhara Āhara Āyuh Saṃ-Dhāraṇi.
Śodhaya Śodhaya Gagana Viśuddhe.
Uṣṇīṣa Vijaya Viśuddhe Sahasra-Raśmi Sam-Codite.
Sarva Tathāgata Avalokani Ṣaṭ-Pāramitā-Paripūrani.
Sarva Tathāgata Mati Daśa-Bhūmi Prati-Ṣṭhite.
Sarva Tathāgata Hṛdaya Adhiṣṭhānādhiṣṭhita Mahā-Mudre.
Vajra Kāya Sam-Hatana Viśuddhe.
Sarvāvaraṇa Apāya-Durgati Pari Viśuddhe, Prati-Nivartaya āyuh Śuddhe.
Samaya Adhiṣṭhite.
Maṇi Maṇi Mahā Maṇi.
Tathatā Bhūta-Koṭi Pariśuddhe.
Visphuṭa Buddhi Śuddhe.
Jaya Jaya, Vijaya Vijaya.
Smara Smara, Sarva Buddha Adhiṣṭhita śuddhe, Vajri Vajragarbhe Vajram Bhavatu Mama Śarīram.
Sarva Sattvānām Ca Kāya Pari Viśuddhe.
Sarva Gati Pariśuddhe.
Sarva Tathāgata Siñca Me Samāśvāsayantu.
Sarva Tathāgata Samāśvāsa Adhiṣṭhite.
Budhya Budhya, Vibudhya Vibudhya, Bodhaya Bodhaya, Vibodhaya Vibodhaya Samanta Pariśuddhe.
Sarva Tathāgata Hṛdaya Adhiṣṭhānādhiṣṭhita Mahā-Mudre Svāhā.


Chú Phạn ngắn phiên âm Việt:

Oṃ Bhruṁ Svāhā Amrita Ayurdade Svāhā
Ôm, Brum, Sô Hà, Am Rit Tà, Ai Dà Đa Đề, Sô Hà

  • Hạnh Tài phiên âm các câu chú từ thâu âm trì tụng của ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje.

play_circle_filled
pause_circle_filled
Usnisavijaya Short Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng chú ngắn của Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu.

 

hoặc

Oṃ Amrita Ayurdade Svāhā
Ôm, Am Rit Tà, Ai Dà Đa Đề, Sô Hà

play_circle_filled
pause_circle_filled
Usnisavijaya Short Mantra 2
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng chú ngắn của Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

 

Bánh Xe Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu.
Nguồn: buddhaweekly.com
Kịch bản Siddhaṃ chân ngôn Đà La Ni của Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu
Nguồn ảnh: wikipedia

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!