Thần Chú Kim Cương Đạo Sư

Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh
Tên Tạng: པདྨཱ་ཀ་ར་, པདྨ་འབྱུང་གནས་ Pemajungné
Tên Phạn: Padmākara
Tên Anh: Guru Rinpoche Padmasmbhava
  • Tên Anh: Vajra Guru Mantra


Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh là hiện thân của Phật Thích Ca và Phật A Di Đà trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nếu một người có thể nhận được lợi ích khi đọc câu mật chú này thì cả thế giới này cũng không đủ chỗ để chứa lợi lộc. Hễ ai nhìn, nghe, nhớ câu chú này đều được tỉnh thức.


Chú ngắn chữ Tạng phiên âm Việt: 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

Om Ah Hung Benza Guru Péma Siddhi Hung
Ốm, A, Hung, Ben Gia, Gu Ru, Pây Ma, Si Đi, Hùng

  • Hạnh Tài phiên âm các câu chú từ thâu âm trì tụng của ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje.

play_circle_filled
pause_circle_filled
Vajra Guru Tibetan Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng chú ngắn Tạng ngữ Kim Cương Đạo Sư.


Chú ngắn Phạn có phiên âm Việt:

Oṃ Āḥ Hūṃ Vajraguru Pädmasiddhi Hūṃ
Ốm, A, Hung, Va Troa, Gu Ru, Pat Ma, Si Đi, Hùng


play_circle_filled
pause_circle_filled
Vajra Guru Sanskrit Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng chú ngắn Phạn ngữ Kim Cương Đạo Sư.

Minh chú tràng hoa sọ người (Skull-Garland) dài chữ Phạn Tạng phiên âm Việt: (Càng dài là mạnh hơn để trì tụng):

ॐ आः हूँ वज्र गुरु पद्म कपलमाला वज्रसमय जाः सिद्धिफाल हूँ आः॥

༄ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྂ་བཛྲ་གུརུ་པེམ་ཐོ་ཐྲ་གྟསལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཇཱཿ་སིདྡྷི་ཕལ་ཧཱུྂ་ཨཱཿ།

Oṃ Āḥ Hūṃ Vajraguru Péma Thöthrengtsal Vajrasamaya Jāḥ Siddhiphāla Hūṃ Āḥ
Ốm, A, Hung, Va Troa, Gu Ru, Pây Ma, Thot Reng So, Va Troa, Săm May Da, Tra, Si Đi, Pha La, Hùng, A


play_circle_filled
pause_circle_filled
Vajra Guru Skull Garland Sanskrit Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng minh chú tràng hoa sọ người Kim Cương Đạo Sư Phạn ngữ.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!