Thần Chú Tánh Không

  • Tên Phạn: Śunyata Mantra
  • Tên Tạng: Shunyata Mantra

Trì tụng thần chú này trước khi bắt đầu hành trì pháp. Thần chú này tẩy sạch và biến các ý tưởng bất tịnh thành không trí. Triết học về tính không (shunyata) của vạn vật. Thêm nữa Thần chú này tẩy sạch và biến các ý tưởng bất tịnh thành không trí, mẫu châu hiện ra như Bổn Tôn trong Mạn đà la (mandala) và những chuỗi khác hiện ra như quyến thuộc của Ngài.

Chú Phạn phiên âm Việt:

Oṃ Svabhāva Śuddhāḥ Sarvadharmāḥ Svabhāva Śuddho ‘Haṃ
Ốm, Sa Ba Va, Sua Đa, Soa Va, Đoa Ma, Sa Ba Va, Sua Đô, Hăm

  • Hạnh Tài phiên âm các câu chú từ thâu âm trì tụng của ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje.

play_circle_filled
pause_circle_filled
Śunyata- Emptiness Mantra (Sanskrit)
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng thần chú Tánh Không Phạn ngữ.

Chú Tạng phiên âm Việt:

།ཨོཾ་སྭ་བྷ་ཝ་ཤཱུ་དྡྷཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤཱུདྡྷོཉཧཾ།

Om Svabhava Shuddo Sarva Dharma Svabhava Shuddo Ham
Ốm, Sa Ba Va, Sua Đô, Soa Va, Đoa Ma, Sa Ba Va, Sua Đô, Hăm


play_circle_filled
pause_circle_filled
Śunyata- Emptiness Mantra (Tibetan)
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng thần chú Tánh Không Tạng ngữ.

  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.
  • Chân Thanh Mỹ chỉnh sửa bài.

 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!