Nghi Quỹ (Mật Tông)

Nghi quỹ hành trì hàng ngày Đức Liên Hoa Sanh Dược Sư Phật

Download file PDF ở đây. Latest update 08/17/2023 Orygen Menla empowerment is required to practice. Cần nhận Quán đảnh Orgyen Menla để hành trì. Văn bản gốc Tạng và Anh với dịch tiếng Việt dưới đây.   A very simple practice of Orgyen Menla (o rgyan sman bla), Guru Rinpoche as the Buddha of Medicine, consisting of visualization,...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Hồi Hướng Kết Thúc

Bản văn gốc Pecha Tạng với tiếng Anh có dịch tiếng Việt dưới đây. SO NAM DI YI THAM CHE ZIG PA NYI TOB NE NYE PAI DRA NAM PAM JE NE KYE GA NANhờ công đức này, Nguyện con đạt được giác ngộ. Và dẹp tan mọi chướng ngại, giải thoát tất cả chúng sinh...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Bài Cầu Nguyện Khẩn Khoản Bảy Dòng Đến Đạo Sư Liên Hoa Sinh

Bản văn Pecha dòng truyền thừa Kagyü Tạng và Anh với dịch tiếng Việt dưới đây. པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Tiếng Anh sang Việt. ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje  biên soạn. HUNG ORGYEN YÜL GYI NUP JANG TSHAM, PEMA GESAR DONG PO LA, YA TSHEN CHOK GI NGÖ DRUP NYE, PEMA JUNG NAY ZHE SU DRAK,...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Bài Nguyện Bảy Dòng của Đạo Sư Liên Hoa Sinh

Update mới nhất 06/12/2019. Bài Nguyện Tạng ngữ và Anh ngữ có phiên âm Việt với (dịch nghĩa): Khuyến khích để đọc cả bằng tiếng Tạng và dịch nghĩa Việt Nghe Ngài Karmapa đời thứ 17 Ogyen Trinley Dorje tụng Bài Nguyện Bảy Dòng của Đạo Sư Liên Hoa Sinh. play_circle_filled pause_circle_filled Seven Line Guru Rinpoche Prayer Chanted by...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài

Nguồn hình: Quỹ Phật Pháp - Viet Rigpa Dzambala Fund ProjectNgài Hoàng Thần Tài Tên Anh: Yellow Dzambala, Tên Phạn: Jambhala Tên Tạng: ཛམ་བྷ་ལ་ Download file PDF ở đây. Latest update 08/14/2023 Yellow Dzambala empowerment is required to practice. Cần nhận Quán đảnh Hoàng Thần Tài để hành trì. Văn bản gốc Tạng và Anh với dịch...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Bài Nguyện Cúng Dường Đèn

Tổ Sư Atiśa tại Tushita Meditation Centre Download file PDF ở đây. Latest update 08/15/2023 ༄༅། །མར་མེའི་སྨོན་ལམ། ། Light Offering PrayerBài Nguyện Cúng Dường Đèn by Atiśa Dīpaṃkarabởi Atiśa Dīpaṃkara མར་མེའི་སྣོད་ནི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག ། MARMÉ NÖ NI TONGSUM GYI TONGCHENPO JIKTEN KHAM KYI KHORYUK DANG NYAMPAR GYUR CHIKMay this vessel become as vast as the entire billionfold universe!Nguyện các đèn trở nên rộng lớn gấp hàng tỷ...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Bài Nguyện Damchoe: Cúng Dường Trước Bữa Ăn

Download bằng file PDF ở đây. Bài Nguyện Damchoe: Cúng Dường Trước Bữa Ăn  ༄༅།། སྟོན་པ་བླ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། TON PA LA MAY SANGYE RIN PO CHEĐức Phật cao quý, Bậc Thầy tối thượng,       སྐྱོབས་པ་བླ་མེད་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ། KYOP PA LA MAY DAM CHO RIN PO CHEPháp Bảo cao quý, nơi quy y tối thượng,       འདྲེན་པ་བླ་མེད་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ། DREN PA LA...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Nghi Quỹ Bạch Độ Mẫu: Tara Trắng – Pháp Thành Tựu Trường Thọ

Bạch Độ Mẫu: Tara TrắngTên Phạn: SitatārāTên Tạng: སྒྲོལ་དཀར་ Drolkar hoặc Jetsün DrolmaTên Anh: White Tara Bản văn nghi quỹ dòng truyền thừa Kagyü Tạng và Anh với dịch tiếng Việt dưới đây. Download bằng file PDF. The Accomplishment Of DeathlessnessPháp Thành Tựu Trường Thọ The Daily Practice of Noble Wish-fulfilling WheelThực Hành Hàng Ngày Bánh Xe...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Bài Nguyện Tán Thán Diệu Âm Thiên Nữ

Diệu Âm Thiên NữTên Phạn: SarasvatīTên Tạng: དབྱངས་ཅན་མ་ YangchenmaTên Anh: SaraswatiẢnh Thangka Diệu Âm Thiên Nữ ở trên là từ Lumbini Buddhist Art Gallery, Berkeley California, người chủ là hành giả Anil Thapa. Cho anh ta biết chúng tôi đã giới thiệu bạn. bởi Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö Download bằng file PDF. Original source text in Tibetan and English only, can be...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Một Kho Tàng Phát Lộ Được Bởi Ngài

Bản văn Tạng và Anh với dịch tiếng Việt dưới đây. Download bằng file PDF. play_circle_filled pause_circle_filled Barche Lamsel, The Prayer to Guru Rinpoche that Removes All Obstacles from the Path. save_alt volume_down volume_up volume_off Nguồn tụng bài nguyện và thâu âm từ Nidup T.   In the practice associated with this prayer, Guru Rinpoche appears...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Tinh Túy Thực Hành Hàng Ngày Đạo Sư Liên Hoa Sinh An Bình Hiện Thân của Tam Bảo

Đạo Sư Liên Hoa Sinh Tên Tạng:  པདྨཱ་ཀ་ར་, པདྨ་འབྱུང་གནས Pemajungné​Tên Phạn: PadmākaraTên Anh: Lotus Born Bản văn dòng truyền thừa Kagyü bằng tiếng Tạng, Anh với dịch tiếng Việt dưới đây. Download bằng file PDF.   ༄༅༅། ། དཀོན་མཆོག་ སྤྱི་འདུས་གུ་རུ་ཞི་བ་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་ཉམས་ལེནསྒང་དྲིལ་བཞུགས་སོ།། The Essential Daily Simple Practice of the Peaceful Guru, The Embodiment of all Jewels (The Könchog Chidu Sādhanā of Guru Rinpoche)Tinh Túy...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Riwo Sangchö: Cúng Dường Núi Tinh Khiết Từ Thành Tựu Tinh Túy Cuộc Sống Của Trì Minh Vương

Update mới nhất 06/11 năm 2019, biên soạn trang này ban đầu 01/01 năm 2018. Newest update 11/06/2019, originally first compiled on 01/01/2018. Download bằng file PDF. Nguồn chính thức bằng tiếng Tạng và Anh với dịch tiếng Việt thêm dưới đây. Văn bản pecha Riwo Sangchö riêng biệt này được sử dụng bởi dòng truyền...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Thực Hành Ngắn Gọn Hộ Pháp Mahākāla

Hộ Pháp Mahākāla Tên Tạng: མགོན་པོ་, ནག་པོ་ཆེན་པོ་ Nakpo Chenpo Update mới nhất 24/11/2019, biên soạn trang này ban đầu tháng 8 năm 2016. Newest update 11/24/2019, originally first compiled on 08/2016. An Empowerment is required to practice Kagyü text in Tibetan, English with Vietnamese translation below. Cần Quán Đảnh Để Hành Trì Bản văn dòng...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!