Bài Nguyện Damchoe: Cúng Dường Trước Bữa Ăn

Download bằng file PDF ở đây.

Bài Nguyện Damchoe: Cúng Dường Trước Bữa Ăn 

༄༅།། སྟོན་པ་བླ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ།

TON PA LA MAY SANGYE RIN PO CHE
Đức Phật cao quý, Bậc Thầy tối thượng,

      སྐྱོབས་པ་བླ་མེད་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ།

KYOP PA LA MAY DAM CHO RIN PO CHE
Pháp Bảo cao quý, nơi quy y tối thượng,

      འདྲེན་པ་བླ་མེད་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ།

DREN PA LA MAY GEN DUN RIN PO CHE
Tăng Bảo cao quý, hướng dẫn tối thượng,

      སྐྱོབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ།

KYAP NE KON CHHOK SUM LA CHHO PA BUL
Con xin dâng cúng dường cho Tam Bảo, nơi quy y tối thượng


Xem clip youTube ở dưới của người Tạng gốc Lobsang Wangdu hướng dẫn cách đọc bài nguyện đọc Bài Nguyện Damchoe bằng tiếng Tạng.


 

Mình xin cảm ơn 1 trong những Đạo Sư của chúng tôi, Đạo Sư Khenpo Sonam, người nắm giữ dòng truyền Nyingma, đã khuyên chúng ta không chỉ trì tụng bài nguyện này trước bữa ăn mà bất cứ khi nào chúng ta dùng những vật mới, như là khi chúng ta mua sắm mới hoặc nhận quà từ người khác (bất cứ vật chất nào được mua sắm, sử dụng như khi bạn mua điện thoại mới, quần áo mới…vv) Bài nguyện cầu cúng dường đến Chư Phật thọ nhận mọi thứ còn mới mà chúng ta mua hoặc sử dụng nhờ đó những vật thọ nhận này đã nhận được sự gia trì của chư Phật trước khi ta dùng.


  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Tiếng Anh sang Việt.

  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.
  • Văn bản gốc với tiếng Tạng và Anh có thể xem tại đây.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!