Hồi Hướng Kết Thúc

Bản văn gốc Pecha Tạng với tiếng Anh có dịch tiếng Việt dưới đây.

SO NAM DI YI THAM CHE ZIG PA NYI TOB NE NYE PAI DRA NAM PAM JE NE KYE GA NA
Nhờ công đức này, Nguyện con đạt được giác ngộ. Và dẹp tan mọi chướng ngại, giải thoát tất cả chúng sinh khỏi biển khổ

CHIY BA LAB TRUG PA YI SI PAI TSO LE DRO WA DROL WAR SHOG JAM PAL PA WO JI TAR KHYEN PA DANG
luân hồi của sinh, già, bệnh và chết. Như Ngài Văn Thù,

KUN TU ZANG PO DE YANG DE ZHIN  TE DE DAG KUN GYI JE SU DAG LOB CHING GE WA DI DAG TAM CHE RAB TU NGO
Phổ Hiền chứng cảnh giới chân như. Xin theo chân cái Ngài, hồi hướng thiện căn nơi cao cả.

GE WA DI YI KYE WO KUN SO NAM YESHE TSOG DZOK NE SO NAM YE SHE LE JUNG WAI
Nhờ bởi công đức này, Nguyện mọi chúng sinh viên mãn công đức và trí tuệ, và nguyện cho họ đạt được 2 thân tối thượng

DAM PA KU NYI THOB PAR SHOG SANG GYE KU SUM NYE PAI JIN LAB DANG CHO NYI MIN GYUR DEN PAI
từ công đức và trí tuệ. Nhờ sự gia trì của ba thân chư Phật, nhờ sự gia trì của giáo Pháp bất hoại,

JIN LAB DANG GEN DUN MI CHE DUN PAI JIN LAB KYI JI TAR NGO WA MON LAM DRUB PAR SHOG
Và nhờ nguyện lực vững mạnh của các Thánh giả, nguyện cho hồi hướng được viên mãn như như.


  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Tiếng Anh sang tiếng Việt.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!