Truyền Thuyết Về Đức Phật A Di Đà

Nguồn hình ảnh: Infinite Blessings; Họa sĩ vẽ: Farsing Fang

Phần đông nguời Việt chúng ta lúc nhỏ rất thích được cha mẹ cho xem những bộ phim hoạt hình. Xin chia sẽ nơi đây những bộ phim hoạt hình Phật giáo với kỹ thuật cao và hình ảnh đẹp. Phim tiếng Hoa có phụ đề tiếng Anh.

Tài liệu tham khảo bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh được dịch từ tiếng Phạn nhằm giúp phụ huynh và con em có thể cùng nhau xem và gần gũi nhau hơn:

  • “Amitābha Buddha” là tên của Phật A Di Đà
  • “Amitābha Sūtra” là tên của Kinh A Di Đà
  • “Amitāyus Buddha” (Infinite Life Buddha hay Boundless Life) là tên của Phật Vô Lượng Thọ
  • “Amitāyus Meditation Sūtra” là tên của Kinh Quán Vô Lượng Thọ 
  • “Infinite Life Sūtralà tên của Kinh Vô Lượng Thọ
  • “Samantabhadra Bodhisattva” là tên của Phổ Hiền Bồ Tát
  • “The Practices and Vows of Bodhisattva Samantabhadra” là tên của Kinh Hạnh Nguyện Phổ Hiền

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!