Truyền Thuyết Về Quan Âm Bồ Tát

Nguồn hình ảnh: Infinite Blessings, Họa sĩ vẽ: Farsing Fang

Phần đông nguời Việt chúng ta lúc nhỏ rất thích được cha mẹ cho xem những bộ phim hoạt hình. Xin chia sẽ nơi đây những bộ phim hoạt hình Phật giáo với kỹ thuật cao và hình ảnh đẹp. Phim tiếng Hoa có phụ đề tiếng Anh.

Tài liệu tham khảo bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh được dịch từ tiếng Phạn nhằm giúp phụ huynh và con em có thể cùng nhau xem và gần gũi nhau hơn:

  • “Avalokiteśvara Bodhisattva” là tên của Quan Âm Bồ Tát
  • “Dhāraṇī” (thần chú dài) là Đà-La-Ni hay Đà-Ra-Ni và Chân Ngôn
  • “The Story of Great Compassion Dhāraṇī” là câu chuyện nói về Chú Đại Bi
  • “Six Worlds Great Enlightenment Dhāraṇī” là câu chuyện nói về thần chú OM MANI PADME HUM

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!