Chân Thanh Mỹ: Biên Tập Viên

Chân Thanh Mỹ, một Phật tử tại gia, chị cũng là một người mẹ, một nguời vợ sống tại Dallas, Texas, Hoa kỳ. Giống như ở Texas, mọi thứ đều lớn hơn, việc học Phật của chị cũng vậy, chị luôn đặt việc tu tập lên hàng đầu để tăng trưởng trí tuệ và nuôi dưỡng lòng từ bi. Tùy duyên chia sẽ Phật Pháp nhằm đem lợi lạc cho mọi người. 

Công việc của chị là hoàn chỉnh lại phần tiếng Việt của trang Wisdom Compassion, giúp nó ngày càng phát triển như hoa sen vươn lên từ bùn lầy. Cũng như trang web này vừa mới nảy mầm từ hạt giống Bồ-đề đã được gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp.


ƠN PHẬT
Xưa con ngỡ cuộc đời  là thật 
Đêm ngày lo tất bật bôn ba
Chạy theo ngũ dục xa hoa
Chìm trong biển khổ tối loà u mê
Nay con được nương nhờ  Phật Pháp
Mới ngộ ra huyễn mộng đời người 
Sanh lão bịnh tử tức thời
Trả thân cát bụi….luân hồi mang theo!
Con nay nguyện tu hành tinh tấn
Phá vô minh, phiền não diệt trừ
Ngày sau trí huệ sáng ngời
Đền ơn Chư Phật, độ đời lầm than.
Chân Thanh Mỹ

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.”

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!