Chữa Lành bằng Phật giáo và Senge Dongma (Sư Diện Phật Mẫu) Lễ Quán Đỉnh Được ban bởi H.E. Tulku Yeshi Rinpoche

Chữa Lành bằng Phật giáo và Senge Dongma (Sư Diện Phật Mẫu) Lễ Quán Đỉnh Được ban bởi H.E. Tulku Yeshi Rinpoche

Thứ Bảy & Chủ Nhật, 04-05/11/2023

Thứ Bảy, 04/11/2023
* 2:00 pm – 5:00 pm: Chữa lành bằng Phật giáo, Gia trì, và Thuyết giảng

Chủ Nhật, 05/11/2023
* 10:00 am – 12:00 pm: Lễ Quán Đỉnh Sư Diện Phật Mẫu
* 2:00 pm – 4:00 pm: Thực Hành cùng nghi quỹ và cúng thọ thực Tsog

-Lễ quán đỉnh này có công năng bảo hộ, và phản hồi các tà thuật của hắc đạo, các sinh linh tác hại và năng lượng xấu, sự tấn công của ma quỷ, những bệnh về da liễu, và trầm cảm.
-Lễ quán đỉnh và thuyết giảng sẽ bằng tiếng Anh và được thông dịch sang tiếng Việt

Thứ Hai, 06/11/2023
Gia trì nhà cửa, doanh nghiệp: Xin vui lòng liên lạc Yeshi Dawa (Heruka San Jose) để đăng kí

Tôn sư Tulku Choeying Yeshi Rinpoche là một vị Đạo sư Tây Tạng, Đạo sư Thí Thân Pháp, thi sĩ, văn sĩ, nhà chữa lành, hoạ sĩ, và chiêm tinh gia. Ngài cũng là một vị Đạo sư về pháp tu Đại Viên Mãn, và là hoá thân của Đại thành tựu giả Drubchen Thodo Rinpoche. Ngài đã thọ nhận các giáo lý của Phật giáo Tây Tạng, bao gồm Thí Thân Pháp (Chöd) và những giáo lý khác từ 60 vị Đạo sư đại diện năm tông phái Phật giáo Tây Tạng. Rinpoche đã ban các thời thuyết giảng và nhiều lễ quán đỉnh. Ngài đã trước tác 20 cuốn sách về Phật giáo Tây Tạng cũng như hành trình về cuộc đời đi khắp thế giới. Những cuốn sách này đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Rinpoche đã sáng lập ra trung tâm giáo pháp của Ngài, “Viện Heruka” ở Seattle, Washington và cũng sáng lập ra 14 chi nhánh Heruka trên toàn thế giới.

Địa điểm: 8821 Orangewood Ave
Garden Grove, CA 92841

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên lạc Yeshi Dawa (209) 988-2356
 

 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply