Thần Chú Để Gia Trì Xâu Chuỗi Tràng Hạt

Trì 7 lần rồi thổi vào chuỗi đặt trong lòng bàn tay bạn. Tăng trưởng công đức của trì tụng câu chú lên Một tỷ lần.

Để gia trì, ban phước cho xâu chuỗi trước khi bắt đầu tụng niệm Bổn Tôn của hành giả, hãy tụng thần chú này. Năng lực những thần chú của hành giả sẽ được tăng trưởng gấp. Tụng những thần chú này 7 lần, thổi vào chuỗi làm tăng túc số một biến tụng lên một tỷ lần biến.

Thần chú TạngPhạn ngữ phiên âm Việt:

ༀ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎི་པྲ་ཝརྟ་ཡ་ཧཱུཾ།

OṂ RUTSIRA MAṆI PRAWARTAYA HŪṂ
Ôm, Rù Tre Rà, Ma Ni, Pra Va Tha Dà,  Hùng

  • Hạnh Tài phiên âm các câu chú từ thâu âm trì tụng của ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje.

play_circle_filled
pause_circle_filled
Mala Blessing Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng thần chú Để Gia Trì Xâu Chuỗi Tràng Hạt Phạn ngữ.

Thần chú Tạng:

Om Rutsira Mani Trawa Taya Hum

  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.
  • Chân Thanh Mỹ chỉnh sửa bài

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!