Bạch Tản Cái Phật Mẫu (Bạch Tản Cái Phật Đỉnh)

Bạch Tản Cái Phật Mẫu
Tên Phạn:  ‎सितातपतत्रा Sitātapatrā hoặc Uṣṇīṣa Sitātapatrā
Tên Tạng: གདུགས་དཀར་ Dukkar 
Tên dịch Anh: White Parasol Umbrella Canopy Goddess

Tượng Bạch Tản Cái Phật Đỉnh tại Leh, Ladakh miền bắc Ấn Độ.

Chân ngôn Đà Ra Ni Tạng phiên âm Việt: (còn được biết là: Lăng Nghiêm Tâm Chú)

Tadyatha Om Anale Anale Khasame Khasame Bhaire Bhaire Saume Saume Sarva Buddha Adhishthana Adhishthite Svha
Thát Dà Tha, Ốm, À Na Lệ, À Na Lệ, Khá Săm Mề, Khá Săm Mề, Bái Rể, Bái Rể, Soá Mể, Soá Mể, Soá Và, But Đã, A Đíts Tanh Nã, A Đíts Tít Tề, Sô Hà

với

Om Sarva Tathagatoshnisha Sitapatre Hum Phat Hum Mama Hum Ni Svaha
Ốm, Soa Vã, Thát Tà Gát Thộts Ní Sả, Sít Thả Pát Trể, Hùng, Pây, Hùng Ma Ma, Hùng, Nì, Sô Hà

 

  • Hạnh Tài phiên âm các câu chú từ thâu âm trì tụng của ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje.

play_circle_filled
pause_circle_filled
Sitātapatrā Dhāraṇī
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng chân ngôn Đà Ra Ni của Bạch Tản Cái Phật Mẫu.

Cả hai câu chú ở trên có thể được kết hợp thành một như sau:

TADYATHA OM ANALE ANALE KHASAME KHASAME BHAIRE BHAIRE SAUME SAUME SARVA BUDDHA ADHISHTHANA ADHISHTHITE SARVA TATHAGATA USHNISHA SITATAPATRE HUM PHAT HUM MAMA HUM NI SVAHA


ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ། བི་ཥ་དེ་བི་ཥ་དེ། བཻ་རེ་བཻ་རེ། བཛྲ་དྷ་རི། བནྡྷ་བནྡྷ་ནི། བཛྲ་པཱ་ཎི་ཕཊ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཧཱུྃ་དྲུྃ་བནྡྷ་ཕཊ། མ་མ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ།

teyata | om analé analé | bikadé bikadé | baire baire | benza dhari | bhendha bhendha ni | benza pani pé hung hung pé pé soha | hung drum bhendha pé | mama raksha raksha soha

tadyathā | oṃ anale anale | viṣade viṣade | vaire vaire | vajradhari | bandha bandhani | vajrapāṇi phaṭ hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ svāhā | hūṃ drūṃ bandha phaṭ | mama rakṣa rakṣa svāhā |


Bạch Tản Cái Phật Đỉnh là cái lọng màu trắng của Phật Đỉnh, biểu thị cho Đức Tính Đại Bi trắng tinh của Phật Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Kinh có ghi: “Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca hiện thân thành Phật Đỉnh Vương (Uṣṇīṣa-rājan) đứng dưới cái lọng trắng, thân hình giống như một cái lọng trắng che trùm cả 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới này” Do Đức Tính Từ Bi tươi trắng của Phật mà Bạch Tản Cái Phật Đỉnh còn biểu thị cho sự Dùng Tĩnh Đức của Phật che trùm tất cả Tam Giới )

 

… Đọc tiếp tục từ nguồn của bài


 

 

  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!