Bên Bờ Tỉnh Thức

Bên bờ tỉnh thức
Nhìn dòng nghiệp trôi qua từ tận cùng ký ức
Có lúc chở dăm ba cọng rác
Đôi khi vài cánh hoa
Nhân quả được hài hoà sắp đặt
Trình tự đến đi có bao giờ vắng lặng?
Lệ vương khoé mắt
Nụ cười trên môi
Buồn vui
Hơn thiệt
Cảm xúc đang xuôi dòng vô thường sinh diệt
Giữ chi dăm cọng rác
Tiếc gì vài cánh hoa
Tất cả đang dần dần tan hoại!
Vạn sự trên đời sẽ đi vào huyền thoại
Buông xả!
Để cho lòng nhẹ nhàng từng khoảnh khắc trôi qua.

Chân Thanh Mỹ
🌷🌷🌷

At The River of Consciousness
Watching karma flowing from the subconscious mind
Sometimes carrying pieces of garbage
At times, several flower petals
Cause and effect are arranged harmoniously
Do the patterns of coming and going ever subside?
Tears run down the eyes
Smiles from the lips
Sadness and then happiness
Gaining and then losing
Flowing downstream a river of emotions that arise and pass through impermanence
No reasons to keep the garbage
No reasons to keep flower petals
Everything is eventually subdued
The phenomenon of life as we know it, is just a tale
Let it go!
For the heart to be finally at peace.

_(❤️)_
Chân Thanh Mỹ

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply